8152.png  最新免費職訓課程 8152.pngFB課程精彩剪影

 

 

全省台北市、新北市、基隆、桃園、

 

新竹、宜蘭

 

 

委外職前專案

 

觀光與旅遊職類群 -

 

觀光餐旅服務導覽行銷訓練班

 

 

 

全省台北市、新北市、基隆

 

桃園.... 職訓局免費課程

 

免費上課,符合特定對象失業者,

每月還可請領12,005元!

 

 

★請各位好朋友,轉貼、宣傳、告知一般失業民眾、新移民、原住民,正待業中的親朋好友,感謝大家!

 

f26687732 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()